Rejestracja firmy w CEIDG ? krok po kroku

Woman working on her laptop at sidewalk care

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych. Niejednemu przedsiębiorcy ?włos jeży się na głowie? na samą myśl o założeniu firmy. Otóż nie w każdym przypadku procedura otwarcia własnego biznesu jest aż tak skomplikowana.

Na przestrzeni ostatnich lat bardzo uproszczona została procedura zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponadto, rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bo ją mamy na myśli, jest całkowicie bezpłatna.

Wypełnij formularz
Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą czy nawet spółkę cywilną należy wypełnić formularz CEIDG-1. Przedsiębiorca jest w nim zobowiązany podać: swoje dane osobowe, nazwę firmy, kod PKD, datę rozpoczęcia działalności oraz jej adres (oraz adnotację, że wpis do CEIDG jest równoznaczny ze zgłoszeniem w ZUS lub KRUS, GUS oraz US); ponadto – dane urzędu skarbowego, konta bankowe firmy, wybraną formę opodatkowania oraz dane firmy zajmującej się księgowością i miejsca archiwizacji dokumentacji.

Zgłoszenie do ZUS
Warte podkreślenia jest to, że zgłoszenie do ZUS dotyczy zgłoszenia nowej firmy, jako płatnika składek ZUS, a nie przedsiębiorcy i jego pracowników (ubezpieczonych). W celu zgłoszenia do ubezpieczenia należy w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej złożyć w ZUS formularze: ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Również w przypadku US, w sytuacji składania wniosku nie w formie on-line z podpisem elektronicznym, przedsiębiorca ma obowiązek wypełnienia formularza VAT-R. Wyjątkowo tutaj US naliczy opłatę skarbową.

Wpis do rejestru CEIDG
Wpisu do rejestru CEIDG można dokonać na trzy sposoby. Pierwszym z nich, zdecydowanie najszybszym jest rejestracja on-line na stronie www.firma.gov.pl. W tym przypadku przedsiębiorca musi dysponować podpisem elektronicznym lub mieć założony profil zaufany na platformie ePUAP. Drugim, już bardziej czasochłonnym, jest wypełnienie wniosku, z wykorzystaniem kreatora wniosku bez zakładania konta w systemie CEIDG. W takiej sytuacji konieczne będzie potwierdzenie tożsamości w urzędzie gminy lub miasta, najpóźniej do 7 dni od daty wypisania wniosku. Trzecim, aczkolwiek najbardziej długotrwałym, jest ręczne wypełnienie formularza papierowego lub wydrukowanego ze strony CEIDG i przesłanie go pocztą do urzędu gminy lub miasta. Ważne, żeby podpis na formularzu był poświadczony przez notariusza.

Dużym udogodnieniem dla zakładających firmę jest kreator wniosku, przy rejestracji on-line, który podpowiada, co należy wpisać w poszczególnych polach wniosku. Dlatego też, ta forma dokonywania wpisu do CEIDG nie powinna nastręczać żadnych trudności przedsiębiorcom.

Authors

Notatki

*

Top