Jak opracować biznesplan?

741867_68357134

Przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca powinien jasno określić swoje cele zarówno na najbliższe miesiące oraz te długofalowe. Jest to o tyle istotne, iż już wtedy można wyeliminować wiele błędów i sprawdzić, czy biznes ma jakiekolwiek szanse na powodzenie. Wstępna analiza pozwoli także skorygować zamierzenia i umożliwi zmianę zakresu czy rozszerzenie działalności.

Pozyskiwanie środków

Mało który przedsiębiorca na starcie działalności może liczyć na odpowiednią ilość kapitału. Dlatego też często biznesplan jest wykorzystywany jako narzędzie pozwalające na otrzymanie bankowego kredytu, pozyskanie kapitału inwestora czy bezzwrotnej pożyczki z Urzędu Pracy lub wsparcia, w ramach któregoś z funduszy współpracujących z Unią Europejską. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość są cenione przez krajowych i unijnych biurokratów jako jeden ze sposobów walki z bezrobociem, więc szanse na pozyskanie środków nie są znikome. Stąd też dobrze napisany biznesplan jest podstawą w realizacji każdego projektu niezależnie od branży.

Rodzaje biznesplanów

Uniwersalny model biznesplanu nie istnieje, dlatego też każdy dokument należy opracować, uwzględniając wiele czynników. Im będzie ich więcej, tym wnioski będą bardziej miarodajne. Objętość ? tutaj także mogą występować rozbieżności wynikające także z rodzaju działalności.

Wstępny biznesplan ? jego celem jest ustalenie działań zmierzających do rozpoczęcia biznesu, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: poziom zainteresowania klientów i inwestorów oraz weryfikację, czy warto rozpoczynać działalność. Na tym etapie można też zmodyfikować zamierzenia czy pomyśleć o zmiany branży na bardziej dochodową. Zwykle objętość takiego dokumentu nie przekracza dziesięciu stron.

Roboczy (pełny biznesplan) ? powinien przedstawiać: cele i misję firmy (brzmi to górnolotnie, ale określenia te sprawdzają się w praktyce), szczegółowe informacje o kadrze zarządzającej, pracownikach, kontrahentach i klientach z opisem strategii działania na najbliższe kilka lat, rzetelne prognozy finansowe oraz szczegółowy harmonogram wdrażania kolejnych etapów firmy. Celem jest pozyskanie środków finansowych od inwestorów, instytucji bankowych czy z innych źródeł (np. dotacje unijne). Dokument ten stanowi podstawę działalności na najbliższe lata, zwykle objętość mieści się w granicach 20-40 stron.

Wewnętrzny biznesplan ? objętość zależna jest od celu. Jego zamysłem będzie pozyskiwanie środków z własnej działalności przy planowaniu wzrostu i rozwoju, z możliwym rozszerzeniem działalności bądź modyfikacją. Zawartość ? czytelnie (najlepiej w punktach) należy określić prognozy finansowe dla poszczególnych działów, analizę rentowności i ryzyka, przepływy pieniężne wewnątrz firmy.

Pułapki

Jako że biznesplan, szczególnie ten skierowany na zewnątrz, będzie czytany i analizowany przez specjalistę, to należy wystrzegać się błędów nie tylko merytorycznych, ale także sprawić, żeby czytelnik nie był znudzony. Podczas kwadransa powinien zapoznać się z pomysłem, by w ciągu godziny przeczytać całość. Ważna więc jest oprawa biznesplanu. Odpowiednio dobrana czcionka, czytelne tabele, wykresy i ilustracje będą dobrym dopełnieniem. Choć należy pamiętać, że najważniejsza będzie realna analiza sytuacji. Należy opisać nie tylko prognozowanie zyski i szanse na rozwój, ale także wspomnieć o ewentualnych niedogodnościach i działaniach konkurencji.
Szacunki

Opracowując biznesplan, lepiej jest wziąć pod uwagę większe koszty działalności, gdyż tylko to gwarantuje, że załamanie koniunktury czy też zdarzenia losowe nie wpłyną na powodzenia przedsięwzięcia. Pozwoli to także na szukanie rzeczywistych oszczędności tam, gdzie na pozór trudno byłoby je znaleźć. Lepiej więc w obliczeniach podawać niższą marże czy mniejszą niż w rzeczywistości liczę klientów. Wtedy wszystko co będzie ponad, stanie się zyskiem i szansą na dalszy rozwój przedsięwzięcia.

Authors

*

Top