Tag Archives: biznesplan

741867_68357134

Jak opracować biznesplan?

Jak opracować biznesplan?

Przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca powinien jasno określić swoje cele zarówno na najbliższe miesiące oraz te długofalowe. Jest to o tyle istotne, iż już wtedy można wyeliminować wiele błędów i sprawdzić, czy biznes ma jakiekolwiek szanse na powodzenie. Wstępna analiza pozwoli także skorygować zamierzenia i umożliwi zmianę zakresu czy rozszerzenie działalności. Pozyskiwanie środków Mało który przedsiębiorca

Top