Jak skonstruować dobrą umowę o pracę?

204756_3994

Prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na skalę czy rynkową koniunkturę, zawsze obarczone jest ryzykiem. Właściciel czy właściciele firmy muszą więc pogodzić wiele sprzecznych kwestii, aby nie tylko być konkurencyjnym, ale również w razie kłopotów móc zmniejszyć koszty. W tym koszty pracy. Dlatego też wciąż popularnymi sposobami zatrudnienia są umowy cywilnoprawne.

Zadowolony i lojalny pracownik

Umowa zlecenie bądź umowa o dzieło w dłuższej perspektywie mogą negatywnie wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa. Oszczędności osiągnięte dzięki mniejszym podatkom i innym świadczeniom wiążą się z ryzykiem, że zatrudniony pracownik będzie szukał zatrudnienia u pracodawcy oferującego cały pakiet socjalny. Trudniej w takiej sytuacji o lojalności oraz o pełnię zaangażowania w obowiązki. Oczywiście w wielu branżach częste rotacje nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie firmy, jednak znalezienie wykwalifikowanego pracownika może być trudniejsze. Dlatego klasyczna umowa o pracę z pełnym ubezpieczeniem czy urlopem jest wabikiem pozwalającym na znalezienie solidnego pracownika. Inaczej może wyglądać w przypadku wolnych  strzelców (freelancerów), jacy pracują na umowy cywilnoprawne  także z wyboru, ceniąc swobodę bardziej niż bezpieczeństwo etatu.

Czas próby

Po weryfikacji życiorysów i listów motywacyjnych oraz osobistej konfrontacji z kandydatem na pracownika, następuje czas obopólnych testów. Przyjmując założenie, że pracodawca chce i może zaoferować umowę o pracę, to dobrym rozwiązaniem będzie, jako pierwszej, podpisanie umowy na okres próbny. Ustawodawca określił maksymalny czas trwania na trzy miesiące, z założeniem, że umowa ta ma charakter jednorazowy. Jest to dobre rozwiązanie, które można nawet porównać do płatnego stażu. Po tym czasie obie strony mogą przystąpić do rozmów o ewentualnej wspólnej przyszłości.

Na zastępstwo lub na czas określony

Czasem przedsiębiorca potrzebuje wykwalifikowanego pracownika na zastępstwo. Długotrwała choroba, ciąża, urlop macierzyński (tacierzyński wciąż w naszym kraju nie cieszy się popularnością) ? solidne wsparcie na z góry określony czas. Co ważne, pracodawca i pracownik mogą umowy na zastępstwo podpisywać kilkakrotnie.

Umowa na czas określony także może być stosowana we wcześniejszych przypadkach, choć dziś najczęściej stosowana jest jako sprawdzenie rzeczywistych kompetencji pracownika (jakby ciąg dalszy umowy na okres próbny) lub też w przypadku prac sezonowych (zwłaszcza w rolnictwie, turystyce czy przemyśle przetwórczym). Pracodawca i pracownik mogą maksymalnie podpisać dwie takie umowy. Do dziś przepisy nie określają maksymalnego czasu trwania, choć zmian należy się spodziewać już w 2015 roku.

Na czas nieokreślony

Niemal każdy pracownik zatrudniający się na umowę na zastępstwo bądź na czas określony, liczy, że w końcu podpisze umowę na czas nieokreślony. Pełne prawa pracownicze, długi okres wypowiedzenia czy wiarygodność u kredytodawców to główne korzyści. A co zyskuje pracodawca? Sprawdzony i wykwalifikowany pracownik, który z pewnością nie skusi się na przeciętną ofertę konkurencji, to ważny czynnik pozwalający na stabilizację czy rozwój firmy.

Zastępstwo, próba, etat czasowy, umowa na czas nieokreślony ? trudny wybór wymagający indywidualnych analiz.

Authors

Notatki

*

Top