Jak wyliczyć wynagrodzenie od umowy o dzieło?

204799_2457

Umowa o dzieło to jedna z form zatrudnienia dopuszczalna przez prawo. Zgodnie z nazwą zawarcie tej umowy wiąże się z wykonaniem konkretnego dzieła. Z racji swojej prostoty oraz niskich kosztów jest niezwykle popularna. Wybór tej formy pozwala na znaczne obniżenie kosztów związanych np. ze składkami na ZUS czy podatkami.

Umowa o dzieło = niższe koszty

Umowa o dzieło nie wiąże pracodawcy i pracownika na stałe, obowiązuje tylko do momentu wykonania konkretnego dzieła. Poza korzyściami wynikającymi z o wiele niższych kosztów aniżeli w przypadku umowy o pracę jest to główna zaleta umowy sprawiająca, że pracodawcy bardzo często oferują pracownikom takie właśnie rozwiązanie. Również pracownicy (wykonawcy konkretnego dzieła) chętnie decydują się na umowę o dzieło, a to z racji, że kosztem składek emerytalny i zdrowotnych mogą otrzymać więcej pieniędzy na przysłowiową rękę. Przejdźmy do konkretów, czyli do tego jak wyliczyć wynagrodzenie przy umowie o pracę.

Umowa o dzieło a składki

Po pierwsze w przypadku umowy o dzieło nie ma konieczności odliczania składek na ZUS. Od kwoty zapisanej w umowie pobierany jest wyłącznie podatek. Mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi sytuacjami: umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich oraz umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich. W pierwszym przypadku koszt uzyskania przychodu wynosi 50%, a w drugim 20%. Dopiero po odjęciu od kwoty brutto zapisanej w umowie kosztów uzyskania przychodów można obliczyć należny do zapłaty podatek.

Koszty uzyskania przychodów

Przy umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich koszty uzyskania przychodu wynoszą 50% kwoty zapisanej w umowie. Jeżeli przykładowo umowa opiewa na 500 zł, koszty uzyskania przychodów będą równe 250 zł. Po odjęciu od kwoty brutto kosztów uzyskania przychodu uzyskujemy podstawę opodatkowania (w tym przypadku 250 zł). Dopiero od tej kwoty naliczamy zaliczkę na podatek w wysokości 18% (w tym przypadku 45 zł). Kwotę do wypłaty (pieniądze, które ostatecznie otrzymuje wykonawca dzieła) obliczamy, odejmując od początkowej kwoty brutto zaliczkę na podatek: 500 zł – 45 zł = 455 zł. Pracownik otrzyma wiec 455 zł.

W przypadku umowy o dzieło bez przeniesienia praw autorskich koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%. W omawianym wyżej przypadku będzie to 100 zł. Kwota stanowiąca podstawę opodatkowania będzie wynosić 400 zł (500 zł – 100 zł). Od tej kwoty pobierana jest zaliczka na podatek (również w wysokości 18%). Ostatecznie kwota podatku to 72 zł. Jeżeli więc mamy do czynienia z umową o dzieło bez przeniesienia praw autorskich (na zleceniodawcę) wykonawca dzieła otrzyma wynagrodzenie w wysokości 428 zł.

Przy umowach o kwocie do 200 zł brutto nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu. Podatek naliczany jest ryczałtowo od całej kwoty. Wysokość podatku to 18%. Jeżeli mamy do czynienia z umową o dzieło na kwotę 200 zł, podatek będzie wynosił 36 zł (podstawą opodatkowania jest cała kwota brutto). Wykonawca dzieła otrzyma do wypłaty 200 zł – 36 zł = 164 zł. Wykonujący dzieło nie musi w tym przypadku uwzględniać podatku ryczałtowego w zeznaniu podatkowym.

Authors

Notatki

*

Top