Koniec roku – czas rozliczyć się z fiskusem, ZUS-em i podatnikami

paper work

Zbliża się koniec roku, a przed przedsiębiorcami kilka ważnych obowiązków, o których nie mogą zapomnieć. Trzeba uregulować zaległe faktury, zrobić remanent i przygotować rozliczenia roczne. Pora więc wybrać się do księgowych, aby zgodnie z przepisami zakończyć i rozliczyć podatkowy rok.

Na koniec każdego roku, podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego sprzedający towary muszą sporządzić spis z natury, potocznie zwany remanentem, a w ciągu 14 dni od jego zakończenia zrobić wycenę towarów i innych składników majątku firmy. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, by w spisie ująć wszystkie towary, niezależnie od tego czy faktury za nie zostały opłacone, czy też nie.
Koniec roku to także czas przygotowań do rozliczenia rocznego PIT-28. Należy złożyć je w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia i na jego podstawie wpłacić na rachunek bankowy zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień. Jeśli kwota podatku do wpłacenia okaże się wysoka, warto jeszcze w tym roku rozważyć inwestycję, zakup samochodu, maszyny lub narzędzi, które pozwolą na obniżenie dochodu.

Obowiązkowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Każdy przedsiębiorca zatrudniający w swojej firmie pracowników, niezależnie od tego czy na umowę o pracę, umowę zlecenia czy też o dzieło, ma obowiązek sporządzić deklarację PIT-4R, czyli rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy z działalności oraz za pracowników, wpłacanych w ciągu roku. Należy też sporządzić PIT 8AR – informację o wysokości odprowadzonego  podatku dochodowego od wynagrodzeń z umów zleceń oraz o dzieło do kwoty 200 zł brutto. Oba druki dostarcza się do urzędu skarbowego do 31 stycznia. Przedsiębiorca-pracodawca musi też  wypełnić PIT 11 – informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Do 28 lutego przedsiębiorca składa ją do urzędu skarbowego, drugi egzemplarz przekazuje pracownikowi, a trzeci przechowuje w aktach pracowniczych.

Urlopy, aneksy i zmiany opodatkowania

Do 31 grudnia kończącego się roku, pracodawca powinien rozliczyć odpis na fundusz socjalny. Ważną sprawą jest też przygotowanie planu urlopów na przyszły rok. Koniecznie trzeba także  pamiętać o sporządzeniu aneksów dotyczących zmiany wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2015r.  będzie ono wynosić 1750 zł (w 2014r. było to 1680 zł).
Nie można też zapomnieć o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy, którzy są płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe przez cały rok kalendarzowy i co najmniej jeden dzień stycznia, a ponadto zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS wypełniony druk  ZUS IWA.
Jeśli natomiast przedsiębiorca planuje zmianę formy opodatkowania, musi pamiętać o tym, by do 20 stycznia złożyć do urzędu skarbowego odpowiedni wniosek. Natomiast sprzedawcy alkoholu, do 31 stycznia składają do  swojego urzędu gminy oświadczenie o wartości sprzedaży tego towaru, w celu wyliczenia opłaty związanej z wydaniem pozwolenia na przyszły rok.

Authors

Notatki

*

Top